บริษัท ดีกัน ออนไลน์

บริษัท ดีกัน ออนไลน์ อยู่ในเครือบริษัท ดีกัน จำกัด โดยแยกธุรกิจในกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ออกมาจัดตั้ง เป็น บริษัท ดีกัน ออนไลน์ จำกัด เพื่อการแข่งขันที่คล่องตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Websites, Marketplace, Facebook, Instagram, Line@ รวมไปถึง Hosting & Cloud

D-KAN Group of company

 

What We Do? ราให้บริการเรื่องการติดตั้งระบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Hardware Software รวมไปถึงระบบ Network ต่างๆ และยังมีการให้บริการในเรื่องของงานบริการ และดูแลระบบ Server, Network, Computer, และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น

Hardware Solution

VDI Solution , Server & Storage , Backup , DataCenter

Software Solution

Virtualzation , Backup Solution , Cloud Solution , Security , IT Asset management

Network Solution

WiFi Solution , Network DataCenter , Network security

Award